Osuszanie domów i pomieszczeń

W walce z usuwaniem wilgoci z pomieszczeń najbardziej skuteczną metodą jest osuszanie powietrza za pomocą urządzeń osuszających. Samo ogrzewanie powietrza jedynie przeniesie wilgoć z jednej części budynku do innej i zdecydowanie nie rozwiąże problemu związanego z wilgocią. Za pomocą profesjonalnych osuszaczy obniżymy wilgotność powietrza, a co najważniejsze utrzymamy ją na określonym poziomie.

Dlaczego warto osuszać?

Pleśnie i grzyby rozwijają się z reguły, gdy wilgotność powietrza wynosi powyżej 70%. Mamy z tym do czynienia w zbyt szczelnie zamkniętych pomieszczeniach, w których nie ma odpowiedniej wymiany powietrza, a poziom wilgotności względnej jest zbyt wysoki.

Zbrylanie się materiałów, czyli produktów spożywczych, środków farmaceutycznych oraz wielu innych substancji zachodzi, gdy poziom wilgoci w powietrzu wynosi powyżej 50%, a niektóre produkty higroskopijne wymagają parametrów poniżej 15%.

Korozja elementów stalowych nie będzie miała miejsca, gdy zapewnimy obniżenie poziomu wilgotności otaczającego powietrza poniżej 50%.

Wykraplanie się wody powoduje niszczenie wyposażenia obiektu , gdy temperatura powierzchni niektórych elementów jest niższa niż temperatura punktu rosy otaczającego powietrza. Taka sytuacja ma miejsce m.in. na stacjach wodociągowych

Oszranianie, gdy temperatura powierzchni elementów jest niższa niż zero, czyli temperatura zamarzania. Zjawisko to ma miejsce m.in. w chłodniach. Niestety niskie temperatury powodują, że bezwzględna zawartość wody w powietrzu musi być utrzymana na bardzo niskim poziomie, co zawęża możliwe do zastosowania urządzenia.

Nadmiar wody, który wprowadzony jest w trakcie prac budowlanych opóźnienia lub przerwy na budowie.

osuszanie domów, pomieszczeń